Termeni şi Condiţii

Prin accesarea acestui website, a materialelor şi informaţiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă că au citit, înţeles şi acceptat următorii termeni şi condiţiile de utilizare.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORII NU DORESC SĂ ACCEPTE TERMENII ŞI CONDIŢIILE PREZENTE, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI UTILIZEZE SITE-UL.

Acest website aparţine: CMI – Dumitru G Liliana Petrica Medic Specialist – CUI 43943422

Punct de lucru: Galati

Contact: 0740876155

Pentru exercitarea drepturilor cu privire la Protecţia Datelor Personale, vă rugăm să vă adresaţi Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale (DPO), la adresa de email: ….

În lipsa unor precizări specifice pentru un conţinut anume (imagini, texte sau alt tip de conţinut media), toate drepturile asupra conţinutului afişat pe acest site aparţin CMI – Dumitru G Liliana Petrica Medic Specialist – CUI 43943422

Este interzisă preluarea, distribuirea, reproducerea sau utilizarea informaţiilor şi a materialelor în orice scop fără acordul din partea ….

Toate drepturile de utilizare asupra informaţiilor şi materialelor disponibile pe site aparţin …

Utilizatorii acestui site sunt pe deplin răspunzători de respectarea tuturor actelor legislative/normative în vigoare, şi se obligă să nu utilizeze sisteme, aplicaţii, unelte sau proceduri care pot afecta funcționarea optimă a site-ului sau unor instrumente în vederea de a obține informaţii la care nu au access în mod normal.

1. Descriere:

Site de prezentare informații despre servicii medicale pediatrie, servicii medicale neonatologie, servicii medicale adiționale: servicii consultații medicale oferite, liste de preţuri, oferte abonamente medicale, echipa medicală, ghid programări consultaţii/consult medical online (telemedicina), informații, detalii şi sfaturi medicale (blog), contact şi programări.

2. Acces şi înregistrare

Pentru a putea beneficia de serviciile noastre, utilizatorul are nevoie de un dispozitiv cu o conexiune stabilă la internet şi de un browser web prin intermediul căruia vă fi accesată platforma.

3. Obligaţii:

CMI – Dumitru G Liliana Petrica Medic Specialist – CUI 43943422 nu își asumă răspunderea pentru datele sau informațiile introduse greșit de utilizatori sau pentru situații cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul companiei, pentru erori de date transmise din partea utilizatorului se poate contacta administratorul în vederea corectării/ștergerii acestora la adresa:…

Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptând perioadele în care se efectuează lucrări de mentenanță sau de reparaţii. Programările, confirmarea acestora sau modificările ulterioare se vor realiza în timpul programului afişat în pagina de contact.

Accesarea site-ului poate fi limitată în intervalul orar de utilizare intensă, iar această situaţie poate fi determinată de limitarea procesării datelor de către sistemele informatice.

4. Drepturi utilizatorilor

Utilizatorii website-ului au următoarele drepturi:

  • Dreptul de a nu fi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate în această pagină, situaţie în care sunt obligaţi să înceteze utilizarea site-ului, şi părăsirea paginii.
  • Dreptul de a fi informați asupra datelor personale stocate de către website.
  • Dreptul de a solicita ștergerea ori actualizarea datelor personale, dacă ele sunt greșit introduse ori se modifica statusul acestora. Datele introduse şi, ulterior, păstrate în baza de date de utilizatori, vor fi protejate în conformitate cu prevederile GDPR.
  • Dreptul de se opune prelucrării, comunicării în scop comercial sau informativ a datelor cu caracter personal.
  • Dreptul de a se opune primirea de newslettere cu caracter informativ cu privire la serviciile, ofertele, serviciile furnizate de….
  • Dreptul de a retragere a consimţământul pentru anumite prelucrări.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale (DPO), la adresa…

DREPT APLICABIL ŞI INSTANŢĂ COMPETENTĂ

Orice dispută în legătură cu utilizarea site-ului, a formularului de programări, a conţinutului se va încerca să se rezolve, mai întâi, pe cale amiabilă. În situaţiile în care părţile nu ajung la un acord comun cu privire la dispută, aceasta se va înainta instanţei competente în vederea soluţionării.

Utilizatorii nu pot renunţa la drepturile lor conferite de lege. Clauzele contractuale care înlătură ori limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte acestora.

Utilizatorii site-ului au dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal și autorităţilor competente în cazul în care consideră că trebuie să îşi protejeze oricare din drepturile garantate de lege sau Regulamentul GDPR.

Orice dispută, mediere se va raporta la legislația în vigoare din România.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale, trebuie consimțită de utilizatorii site-ului şi este efectuată atât în scopul furnizării de servicii medicale, dar şi în scopul furnizării unor informări sau comunicări cu aspect comercial sau necomercial (informativ) prin diferite canale (SMS, e-mail, telefon, poșta sau alte mijloace), datele cu caracter personal mai pot fi utilizate cu acordul utilizatorilor pentru realizarea de rapoarte, statistici, solicitate sau nesolicitate de autorităţi avizate în acest sens.

Datele furnizate pentru utilizarea site-ului sunt strict confidenţiale, fiind utilizate exclusiv în cadrul executării relaţiei contractuale dintre abonaţi şi …, nefiind transmise către terţe persoane.

Datele cu caracter personal mai pot fi transmise autorităților publice avizate în vederea realizării de investigații, statistici, documentații conform prevederilor legale în vigoare.

Conform Legii nr. 677/2001 cu privire la protecţia persoanelor şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, utilizatorii site-ului beneficiază de dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie/modificare/editare/ştergere asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul la informare cu privire la modul în care acestea vor fi stocate şi/sau utilizate, dreptul de a nu se supune deciziilor unilaterale şi dreptul de a se adresa instanței; toate aceste drepturi se exercită prin solicitare scrisă, datată şi semnată, înaintată firmei… la adresa de e-mail menţionată în pagina de contact.

6. Excluderi

CMI – Dumitru G Liliana Petrica Medic Specialist – CUI 43943422 nu îşi asumă nicio răspundere legală, pentru pagube aduse în urma utilizării website ului şi a informațiilor disponibile aici, nici răspundere pentru defecțiuni ale dispozitivelor utilizate în urma accesării site-ului, ce ar putea fi generate defecțiuni tehnice, viruși sau alte sisteme care afectează bunăstarea utilizatorilor în orice fel.

CMI – Dumitru G Liliana Petrica Medic Specialist – CUI 43943422 nu îşi asumă responsabilități contractuale pentru informațiile existente pe site, şi chiar dacă face tot posibilul să respecte acurateţea şi exactitatea informațiilor postate, nu îşi asumă obligații în cazul în care acestea sunt eronate sau neadaptate.

Condiţii generale

Utilizatorii sunt sfătuiţi să verifice periodic adaptările din cadrul paginii Termeni şi Condiţii.